Teaduskonna aktus peahoone aulas 1. sept. kl 15.00, informaatikute infotund J. Liivi 2-111 kl 16.15
Tule õpi IT-d
Pikk ajalugu - esimene arvuti Eestis

Sündmused

Tähelepanu informaatika bakalaureuse ja magistri esimese kursuse tudengid!

1. septembril kell 16.15 toimub J. Liivi tn 2-111 infotund ja tuutorite kohtumine bakalaureuse 1.aasta informaatika eriala tudengitega!

​1.aasta informaatika magistrantide infotund toimub 1. septembril kl 13.15 J. Liivi tn 2 - 403!

Twitter feed

ATI mujal